Gas voor kolen

In NRC Handelsblad van 21 oktober `Stroomsector weigert kolen voor gas te gebruiken' wordt gesteld dat het een miljard per jaar zal kosten om de bestaande kolencentrales als gascentrales verder te gebruiken. De optie om de bestaande kolencentrales om te bouwen naar gascentrales is niet de enige mogelijkheid de CO2-emissie in Nederland te verminderen. Een betere mogelijkheid is een verdere toepassing van warmtekrachtkoppeling. Hierbij wordt de elektriciteit met een rendement van vrijwel 100 procent opgewekt, vergeleken met de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit (kracht). Dit geeft niet alleen een extra reductie van de CO2-emissie, maar ook een kostenbesparing van circa een miljard gulden per jaar.

    • Dr.Ir. W.J. Oosterkamp