Demonstratie werknemers stroomsector

Circa 1.000 werknemers van de elektriciteitsbedrijven EPZ, UNA en EZH hebben vanochtend in Den Haag gedemonstreerd tegen het kabinetsplan om centrales die kolen stoken te laten omschakelen op aardgas. Ze boden leden van de Tweede Kamer een petitie aan. Daarin staat dat het plan resulteert in sluiting van centrales, kapitaalvernietiging en verlies van duizenden arbeidsplaatsen. Minister Pronk verdedigt de omschakeling naar aardgas om snel de emissies van het broeikasgas CO2 omlaag te brengen. Daartoe heeft Nederland zich in 1997 op de internationale Klimaatconferentie in Kyoto verplicht. De stroombedrijven zeggen echter dat de CO2-uitstoot niet zal dalen, door toenemende import. (Redactie Economie)