`Deelcontrole BSE'

Vrijwel de gehele handel in levensmiddelen met ingrediënten van dierlijke oorsprong zou stil komen te liggen, als strikt zou worden gecontroleerd op dierorganen die de gekkekoeienziekte BSE kunnen verspreiden.

Dit omvat ongeveer dertig procent van de totale handel in levensmiddelen.

,,Een dergelijk verbod is niet realistisch en waarschijnlijk ook niet afdwingbaar'', schrijft minister Borst (Volksgezondheid) vandaag aan de Tweede Kamer.

Kern van het probleem is dat sommige Europese landen, waaronder Duitsland, de hoog-riskante organen van koeien, schapen en geiten niet apart verbranden. Nederland doet dat wel, sinds er enkele koeien met BSE zijn ontdekt.

Andere landen hebben zulke maatregelen nooit genomen, omdat er nooit een geval van gekkekoeienziekte is geconstateerd. Probleem is dat de organen wel meekomen met ander slachtafval om in Nederlands veevoer te worden verwerkt.

De gekkekoeienziekte kan bij mensen leiden tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, oftewel hersenverweking. (ANP)