Coevorden wil profiteren van schrappen Noordtak

Het kabinet wil afzien van aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn. Coevorden ziet zijn kans schoon en lanceert zijn onderbenutte railterminal als alternatief. Onze industriekern moet ontdekt worden, aldus burgemeester Jansema.

,,Wist u dat vleesbouten van veertig kilo vanuit Velsen eerst per auto naar Coevorden worden vervoerd en van hieruit per trein naar Rusland gaan?'' Het is maar één voorbeeld waarmee burgemeester B.J. Jansema van Coevorden wil aangeven dat nu al uit heel Nederland goederen als tapijten, aardappelen, vlees en plafondsystemen via zijn gemeente naar Duitsland, de Baltische Staten, Rusland, Oostenrijk en Italië worden vervoerd.

Dagelijks rijden treinen vanaf de railterminal van de Bentheimer Eisenbahn op het Coevorder industrieterrein naar Verona, Brest, Kiel, Lübeck en Rostock. Het overslagvolume is het laatste jaar verdubbeld tot een half miljoen ton, zegt Jansema trots. De ambitieuze burgemeester, die twee jaar geleden eerste burger van de vestingstad werd, zegt dat er zonder extra investeringen met gemak één miljoen ton kan worden overgeslagen.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat, die gisteren een hoorzitting hield over de Betuwelijn, werpt hij zijn stad op als serieus alternatief voor de noordtak van de Betuwelijn die thans ter discussie staat. Waarom miljarden investeren als de bestaande infrastructuur voldoende mogelijkheden biedt, vraagt Jansema zich af. En staat er niet in het regeringsbeleid dat bestaande railinfrastructuur benut moet worden? `De Zuidoost-Drentse industriekern moet ontdekt worden', schreef Jansema aan de Kamercommissie.

De Drentse Kamer van Koophandel en de Bentheimer Eisenbahn steunen het initiatief van Jansema. Overslag via de railterminal in Coevorden heeft volgens hem grote voordelen door de rechtstreekse aansluiting op het Duitse spoorwegnet; hoe minder grenshandelingen, hoe minder tijdverlies. De terminal is van de particuliere Duitse spoorwegmaatschappij Bentheimer Eisenbahn (BE), die sinds 1908 het eeuwigdurend recht heeft in Coevorden een goederenstation te exploiteren.

Nu NS Cargo per 1 januari volgend jaar fuseert met DB Cargo tot Railion vervalt het voordeel voor Coevorden, zegt L. d'Hont van de verladersorganisatie EVO. Niettemin vindt hij dat `Coevorden' als alternatief voor de noordtak van de Betuwelijn serieus moet worden onderzocht. ,,Het is altijd nuttig om te kijken of je met het bestaande spoorwegnet voldoende capaciteit hebt om je goederen op het Duitse spoor te krijgen.''

Of de Coevorder terminal daarmee meer bestaansrecht krijgt blijft vooralsnog onduidelijk. Dat weerhield een Duits-Nederlandse bedrijf er niet van onlangs rondom de terminal 350 hectare grond aan te kopen voor de ontwikkeling van een bedrijvenpark. Daarvan is vijftig hectare inmiddels uitgegeven. Het Europark ligt voor tweederde op Duits grondgebied.

Jansema is verguld met die ontwikkeling. Hij constateert ,,volop ruimte voor extensieve bedrijvigheid''. Dat zou de regio binnen tien jaar, zo schatten de ontwikkelaars, direct en indirect zesduizend arbeidsplaatsen kunnen opleveren. En als de railterminal daadwerkelijk een alternatief wordt voor de Noordtak van de Betuwelijn, kan Jansema een nog voorspoediger ontwikkeling van Europark niet uitsluiten. De goederenoverslag zou er dan kunnen oplopen tot 3 à 4 miljoen ton, schat hij.

    • Karin de Mik