`Centrum Eurorecht nodig'

Er moet in Nederland een kenniscentrum komen dat rechters met raad en daad terzijde kan staan over het Europees recht. Veel Nederlandse rechters schieten op dit punt tekort, waardoor sommige uitspraken geen stand houden als ze op Europees niveau worden behandeld. Dat bepleit mr. A. Meij die werkt voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Volgens Meij is onder zijn collega's in Nederland de kennis van het Europees recht ,,niet wat die wezen moet. In het Radio 1 Journaal pleitte hij vanmorgen voor de oprichting van een Europees adviescentrum voor de rechterlijke macht. Meij voorziet dat de beroepsgroep in de nabije toekomst veel vaker zal worden geconfronteerd met vragen over Europees recht. Meij oppert zo'n kenniscentrum op te zetten binnen het Studiecentrum Rechtspleging in Zutphen. Volgens de jurist kan door gerichte aandacht voor de kennisachterstand worden voorkomen dat rechters te vaak tot foute uitspraken komen.

Vice-president van de rechtbank in Utrecht mr. R. Jansen is programmaleider internationale aangelegenheden van het Studiecentrum Rechtspleging. Zij wijst erop dat de kennisachterstand binnen het Europees recht zich niet beperkt tot rechters. Ook advocaten en officieren behoeven scholing op dat punt, waarschuwt zij.

Jansen vindt het ,,bedroevend'' te moeten vaststellen dat veel van haar collega's onvoldoende geschoold zijn, zeker ,,als je ziet hoe lang Nederland al lid is van de Europese Unie''. Zij vindt dat juridisch Nederland rijp is voor een inhaalslag, om zo de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak te bevorderen. ,,Als dat inhoudt dat onze kennis van het Europees recht moet verbeteren, dat moet dat gewoon gebeuren'', aldus Jansen.

(ANP)