Buchanan loopt over naar Perot

De rechtse televisiecommentator Pat Buchanan heeft zijn lidmaatschap van de Republikeinse partij gisteren opgezegd. Hij wil nu voor de Hervormingspartij van Ross Perot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen deelnemen.

Zondag kondigde ook de projectontwikkelaar Donald Trump aan dat hij uit de Republikeinse partij stapt. Hij zegt zich eveneens te bezinnen op een kandidatuur voor de Hervormingspartij. Volgens Trump zijn de Republikeinen veel te rechts geworden.

Buchanan gelooft juist dat de partij, waarvan hij naar eigen zeggen ,,levenslang'' lid is geweest, te veel is opschoven naar het politieke centrum. De Republikeinen en de Democraten onderscheiden zich nauwelijks nog van elkaar, aldus Buchanan. ,,Geen van beide partijen vecht met overtuiging en moed om God's land (Amerika, red.) te redden uit de culturele en morele afgrond waarin het gevallen is'', zei hij op dezelfde strijdbare toon waarmee hij in 1992 en 1996 campagne voerde.

Buchanan pleit voor een isolationistische buitenlandse politiek, een protectionistisch handelsbeleid en een tijdelijke stop op immigratie. Hij belooft zich te zullen inzetten tegen abortus, tegen voortzetting van de toenadering met China en tegen positieve discriminatie. Hij riep op tot een ,,nieuw patriottisme'' en zei: ,,Ik zal nooit een Amerikaans leger in een buitenlandse oorlog laten vechten, tenzij ons land wordt aangevallen of onze nationale belangen gevaar lopen.''

In 1992 bezorgde Buchanan de verkiezingscampagne van George Bush, de toenmalige vice-president en de vader van de huidige kandidaat George W. Bush, veel hoofdbrekens door zich te presenteren als het rechtse alternatief. Op dezelfde manier maakte hij het aanvankelijk ook Bob Dole moeilijk in de aanloop naar de verkiezingen van 1996. Maar in de loop van dit jaar werd wel duidelijk dat de positie van de koploper, George W. Bush, zó sterk is dat Buchanan weinig kans heeft zijn vroegere prestaties te evenaren. Bovendien zijn er nu meerdere Republikeinen die zich opwerpen als de kandidaat van de rechtervleugel.

Als het komt tot een strijd tussen Buchanan en Trump om de nominatie van de Hervormingspartij, dan kan dat een felle ideologische en persoonlijke confrontatie opleveren. Beiden hebben de Republikeinse partij verlaten, maar om tegenovergestelde redenen. Beiden vonden dat de lijn van de ander teveel de overhand had gekregen, en de ironie is dat ze elkaar nu weer aantreffen in hun toevluchtsoord.

Volgens Buchanan verloochenen de Republikeinen hun principes, bijvoorbeeld in de strijd tegen abortus. Volgens Trump, een voorstander van het recht op abortus, zijn de Republikeinen ,,gewoon te krankzinnig rechts'' geworden, een onmiskenbare steek onder water naar Buchanan. Trump noemde Buchanan onlangs een ,,Hitler-lover'', vanwege een boek waarin hij stelt dat Hitler aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geen werkelijke bedreiging voor de Verenigde Staten vormde.

Ross Perot, de miljardair die de Hervormingspartij heeft opgericht en die twee keer haar presidentskandidaat was, heeft zich nog niet openlijk over de verkiezingen van volgend jaar uitgesproken. Sommige van zijn adviseurs steunen Buchanan, maar politieke waarnemers houden er rekening mee dat de eigenzinnige Texaan zich ook nog zelf in de strijd kan werpen.