Bomhoff

Zoudt u de lezer eens duidelijk willen maken in welke hoedanigheid de heer E.J. Bomhoff zijn columns in NRC Handelsblad schrijft? Als onafhankelijk stukjesschrijver, als directeur van Nyfer of als pleitbezorger van een van zijn opdrachtgevers?

In zijn artikel van 23 oktober voert hij liefst tweemaal Nyfer op, dat kennelijk al zodanig een begrip is dat het geen nadere uitleg behoeft en sedert dat artikel weet de lezer nu ook met naam en toenaam dat Nyfer over een economisch-historisch deskundige beschikt. Kennelijk is een en ander nodig om met veel gezag voor een van zijn opdrachtgevers nut en noodzaak van een zweeftrein naar Groningen aan te tonen zoals indertijd Nyfer ook `aantoonde' dat de Betuwelijn een fantastisch rendement zou opleveren namens zijn opdrachtgever in Rotterdam met voorbijgaan aan redelijke alternatieven over water of via de met België op te waarderen IJzeren Rijn. Voordat Bomhoff voortgaat met het aanbevelen van een onbetaalbaar plan voor een zweeftrein naar Groningen zou ik hem willen adviseren zijn oor eens te luisteren te leggen in Hamburg of Berlijn, waar men vanwege de verhoudingsgewijze hoge kosten t.o.v. de opbrengsten het plan voor een zweeftrein niet langer wil doorzetten. In een huis-aan-huis-blad zou zo'n artikel door de redactie van de kop `advertorial' worden voorzien.

    • Mr. W. Dirkzwager