Avondklok in Elst voor asielzoekers

Asielzoekers die in de tijdelijke noodvoorziening in het Utrechtse Elst worden gehuisvest, moeten om half twaalf 's avonds binnen zijn. De avondklok is ingesteld om het gevoel van onrust bij de bevolking weg te nemen.

Burgemeester H. Top van de gemeente Rhenen, waartoe Elst behoort, spreekt van een ,,juridisch aanvaardbare constructie''.

Rhenen is de eerste gemeente in Nederland waar een dergelijke maatregel wordt ingevoerd.

Top zegt zich te kunnen ,,voorstellen'' dat er ,,sommige mensen in Elst een gevoel van onveiligheid krijgen'' nu er ter plekke een tentenkamp zal worden ingericht. ,,Elst telt 3.600 inwoners en ligt vlak bij grote bossen. Daar fietsen kinderen doorheen naar school, daar wandelen mensen.'' De burgemeester moet toegeven dat er 'savonds normaal gesproken weinig kinderen van en naar school fietsen.

Tijdens een informatiebijeenkomst, gisteravond in Elst, legde Top uit dat de gemeente met de maatregel het gevoel van onrust onder de bevolking probeert weg te nemen. Iets wat gelet op de reacties uit de zaal niet echt lukte. Een aantal mensen riep racistische leuzen. Dat heeft de burgemeester niet gehoord. ,,Anders had ik er zeker wat van gezegd.''

De avondklok (Top: ,,Dat vind ik een nare term'') is mede ingesteld na kritiek van de ondernemersvereniging in Elst, die eerder liet weten dat de poort van het tentenkamp om vijf uur 's middags dicht zou moeten. Dat was volgens de burgemeester evenwel niet haalbaar. ,,Dan spreek je van vrijheidsberoving.'' In de huisregels wordt opgenomen dat de asielzoekers om half twaalf binnen moeten zijn. En wie later bij de poort verschijnt? ,,Die wordt wel binnengelaten, maar krijgt een aantekening.'' Kwaadwillenden, beaamt Top, zullen zich van de huisregel weinig hoeven aantrekken. ,,Er zijn geen sancties.''

Met de bouw van de Tijdelijke Noodvoorziening (TNV) wordt donderdag een begin gemaakt; vanaf half november worden de eerste asielzoekers verwacht.

Het tentenkamp met een capaciteit van 600 mensen en een bezettingsgraad van 85 procent blijft uiterlijk tot maart volgend jaar staan.