Antiracisme

In zijn column van 22 oktober neemt J.L. Heldring het antiracisme op de korrel. Dit fraaie beginsel dreigt ons het zicht te ontnemen op de werkelijke problemen van een zogenoemd multiculturele samenleving, waarvoor men volgens hem in een plaats als Kollum wel oog heeft.

Misschien is de vrees om voor antiracist te worden uitgemaakt de reden waarom de auteur zich de volgende uitspraak laat ontvallen: ,,[...] onder andere rassen en culturen [...] lopen op z'n minst evenveel schavuiten rond als in de autochtone samenleving''. Juist onze leraar Nederlands zou moeten weten wat op zijn minst betekent: in ieder geval evenveel en vermoedelijk nog iets meer. Heldring is geen racist, maar hier is toch op zijn minst sprake van discriminatie.

    • Lolle Nauta