Vervolging aanklager en rechercheur

Het openbaar ministerie in Arnhem zal de Bredase officier van justitie C. van Spierenburg en recherchechef P. van Zon van de politie Midden- en West-Brabant strafrechtelijk vervolgen wegens meineed.

Het is de eerste keer dat een aanklager voor een dergelijk vergrijp wordt vervolgd. Van Spierenburg en Van Zon wordt verweten te hebben gelogen over een overeenkomst die ze in 1996 sloten met de 31-jarige Britse verdachte P. Justitie wilde dat P. als kroongetuige zou optreden in het onderzoek naar de zogeheten Juliët-bende. Dit is een groepering met enige tientallen leden, door justitie destijds aangeduid als de mafia van west-Brabant, die verdacht werd van handel in xtc, ontvoeringen, afpersingen en wapenhandel.

Tijdens de strafzaak in hoger beroep stelde het hof in Den Bosch in februari 1998 vast dat Van Spierenburg en Van Zon onwaarheid hadden gesproken over de gemaakte afspraken met P. De officier had voor de rechter steeds de bewering van P.'s advocaat tegengesproken dat hij de kroongetuige had toegezegd tegen hem geen hogere straf dan twee jaar cel te eisen.

Die mededeling bleek volgens het hof niet juist toen de advocaat het hof een bandje liet horen van een in het geheim opgenomen telefoongesprek met de officier van justitie waaruit de deal bleek. Door het bekend worden van de eerder verzwegen afspraak kwamen de verdachten er met een veel lagere of geen straf vanaf.

Van Spierenburg is sinds het begin van 1998 geschorst. Hij zal bezwaar aantekenen tegen dagvaarding ,,om een openbare terechtzitting te vermijden'', aldus zijn advocaat T. van der Dussen. De Bredase hoofdofficier J.W. Wabeke wilde vandaag niet reageren. Een woordvoerster van het Bredase parket noemde de zaak alleen ,,heel ongelukkig''. Wabeke heeft zich twee jaar geleden opgeworpen als verdediger van Van Spierenburg. Hij beschuldigde in een gesprek met De Volkskrant advocaat Van Gessel van vilein gedrag, het laten ontploffen van een stinkbom en mogelijke meineed.

De regiopolitie Midden- en West-Brabant weigert ieder commentaar. Van Zon is daar nog steeds werkzaam als chef bij de divisie georganiseerde criminaliteit.