Serviërs Kosovo verenigen zich

De Serviërs van Kosovo hebben gisteren op een bijeenkomst van hun vertegenwoordigers in Gracanica een politieke organisatie gevormd, de Servische Nationale Raad. Die raad moet de Servische gemeenschap helpen beschermen en de voorwaarden helpen scheppen voor de terugkeer van vluchtelingen.

De Nationale Raad telt 49 leden en wordt voorgezeten door bisschop Artemije, de leider van de Servisch-orthodoxe kerk in Kosovo. De dagelijkse leiding is in handen van Momcilo Trajkovic, de leider van de Servische gemeenschap in Kosovo. In de beginselverklaring staat dat de Nationale Raad wil samenwerken met het VN-bewind in Kosovo en dat de acties van de Raad ,,in overeenstemming met de resoluties van de Veiligheidsraad'' zullen zijn.

Het VN-bestuur, UNMIK, heeft nog niet gereageerd op het initiatief van de Serviërs. Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat UNMIK de Nationale Raad zal accepteren als een orgaan van Servisch zelfbestuur. UNMIK was niet vertegenwoordigd in Gracanica. Wel hebben militairen van de vredesmacht KFOR Servische afgevaardigden begeleid op hun reis naar Gracanica. Op veel plaatsen zijn de Serviërs in Kosovo geïsoleerd; voor hen is reizen door gebieden die door de Albanezen worden beheerst een precaire zaak.

De Serviërs hebben afgezien van een plan, een eigen Servisch `Beschermingskorps' te stichten, analoog aan het Kosovo Beschermingskorps dat de Albanezen hebben gevormd na de ontmanteling van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK. Bovendien zijn de Serviërs het onderling niet eens over de mate van samenwerking met het VN-bestuur en de vredesmacht KFOR en over de na te streven mate van zelfbestuur. (Reuters, AFP)