Oude vijand Israel mag terug

Israel heeft vandaag voor een van zijn oudste en grootste Palestijnse vijanden de weg vrijgemaakt naar de Palestijnse autonome gebieden: Nayef Hawatmeh, leider van het in Damascus gevestigde Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP). Israel stelt hem onder andere verantwoordelijk voor de dood van 24 schoolkinderen tijdens een gijzeling in een school in Maalot in 1974. Premier Barak zei dat het besluit was genomen op verzoek van de Palestijnse leider Yasser Arafat en in het licht van Hawatmehs steun voor het Israelisch-Palestijnse vredesproces. Hawatmeh begon in augustus verzoeningsbesprekingen met Arafat. Vorige week zei hij in Amman bereid te zijn Israel te erkennen zodra het een definitief vredesakkoord met Arafat heeft gesloten. (Reuters)