Kerk waarschuwt tegen euthanasie

Euthanasie dreigt door de recente wetsvoorstellen van het kabinet in de Nederlandse samenleving steeds normaler te worden. De eerbied voor het menselijk leven komt steeds meer op de tocht te staan en de druk op artsen om euthanasie en hulp bij zelfdoding toe te passen, neemt verder toe. Dat schrijven de rooms-katholieke bisschoppen in een brief aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Ze uiten scherpe kritiek op het recente kabinetsvoorstel om euthanasie en hulp bij zelfdoding, mits volgens alle zorgvuldigheidseisen toegepast, niet langer strafbaar te stellen. (ANP)