GroenLinks wil van traditionele opzet leger af

GroenLinks blijft als een van de weinige partijen vasthouden aan verdere bezuinigingen op Defensie, onder meer door het schrappen van de bestaande legerkorps- en divisiestructuur voor de traditionele verdedigingstaak.

Dat schrijft de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks in haar vandaag verschenen nota `De krijgsmacht als vredesstichter?' Minister De Grave (Defensie) komt over circa een maand met zijn Defensienota 2000, waarin de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen van jaarlijks 375 miljoen gulden tot 2003 verwerkt zullen zijn.

Vorige maand bracht de PvdA-fractie al een eigen defensienota uit waarin zij, anders dan in een nota van april vorig jaar, niet meer voor verdere bezuinigingen op de krijgsmacht pleitte. Premier Kok en PvdA-fractieleider Melkert hadden zich na de EU-Top in Keulen in juni ook al tegen verdere bezuinigingen op Defensie uitgesproken. CDA en D66 komen binnenkort met eigen alternatieven.

GroenLinks wil dat het kabinet zich meer dan het al van plan is richt op crisisbeheersing en beperking van wapenhandel. Staf- en divisie-eenheden en mobilisabele complexen wil GroenLinks zien verdwijnen. Dat betekent opheffing van het Duits-Nederlandse legerkorps, iets waar de PvdA ook voor voelt. Bij de landmacht kunnen de Apache-helikopters worden geschrapt, omdat die niet geschikt zouden zijn voor gebieden waar veel burgers verblijven.

Bij de marine wil GroenLinks, net als de PvdA, het aantal fregatten halveren en afzien van de aanschaf van de NH-90 helikopter als vervanging van de Lynx.

Het geld kan worden gebruikt voor goedkopere transportmiddelen, meent GroenLinks, dat de onderzeebootdienst wil afstoten en de mijnenruimingscapaciteit halveren. Marinevliegkamp Valkenburg kan worden gesloten, vindt GroenLinks, in navolging van de PvdA. De luchtmacht heeft volgens de nota voldoende aan tachtig F-16's.

Om vredestaken goed te kunnen uitvoeren, wil GroenLinks meer parate eenheden en versterking van de civiel-militaire eenheden. Van de mobilisabele eenheden dient alleen een functionele operationele reserve over te blijven.

Militairen hoeven tenslotte wat GroenLinks betreft minder lang van huis. Nu is dat een half jaar weg en een jaar thuis. Dat kan naar een half jaar weg en twee jaar thuis, iets waar ook de VVD voor voelt.

VVD-fractieleider Dijkstal heeft er nu spijt van dat de VVD akkoord is gegaan met de bezuinigingen van het regeerakkoord. Op een partijbijeenkomst zei hij zaterdag dat Defensie in de komende kabinetsperiode meer geld moet krijgen en extra geld bij financiële meevallers.