Schaamteloos

Zonder enige gêne laat het GAK weten dat de drie bestuursleden in de loop van enige jaren hun salaris verdriedubbeld hebben, terwijl het overige personeel het over dezelfde periode met zeven procent moest doen. Jaarlijks genieten de bestuursleden een salaris van ƒ1.100.000 per persoon. Ruim vier keer zoveel als de minister-president. Met verbijstering vraagt men zich af wat voor bijzondere prestaties deze bestuursleden wel moeten leveren om een dergelijk salaris te rechtvaardigen. Het GAK is m.i. een semi-overheidsinstelling, belast met uitkering van ziekengeld/WAO. De hoogten daarvan worden door de overheid vastgesteld en de enige taak van het GAK is deze bedragen uit te keren. Zelfs al zou het GAK inmiddels geprivatiseerd zijn dan verandert er niets aan het systeem. In tegenstelling tot het bedrijfsleven behoeft niemand zich bij het GAK in te spannen om te voorkomen dat de zaak failliet gaat of dat de concurrentie te groot wordt. Evenmin behoeft men uitvindingen te doen. Niets van dit alles. Zonder werving komen de klanten vanzelf. Ja, zelfs meer dan de overheid lief is. Zolang het huidige uitkeringssysteem blijft bestaan zitten de bestuurders van het GAK op rozen.

    • L. Rietveld