Reesing koopt aandelen terug

Technische groothandel Reesink in Zutphen heeft bijna 20 miljoen gulden aan kasmiddelen gebruikt voor de inkoop van 187.500 certificaten van aandeel. Deze worden ingetrokken, waardoor de winst per overblijvend gewoon aandeel met ruim 20 procent extra stijgt. Reesink besloot eerder al de nominale waarde van de aandelen te wijzigen van 10 gulden naar 4 euro. Het verschil van 1,18 gulden per stuk wordt (belastingvrij) terugbetaald aan aandeelhouders.