Pinochet in beroep tegen uitwijzing

De raadslieden van de 83-jarige generaal Augusto Pinochet hebben gisteren beroep aangetekend tegen de uitwijzing van de Chileense ex-dictator naar Spanje.

Het beroep werd ingediend op de dag dat de termijn verstreek om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de Britse magistraat Ronald Bartle van 8 oktober, waarin werd bepaald dat Pinochet mag worden uitgeleverd. De afgelopen weken is gespeculeerd dat Pinochet mogelijk vrijwillig naar Spanje zou gaan. Daar zou hij bij een eventuele veroordeling wegens zijn gevorderde leeftijd zijn straf toch niet hoeven uit te zitten. Maar een medewerker van Pinochet liet gisteren weten dat ,,alle juridische artillerie'' zal worden ingezet.

Pinochets raadsman Michael Caplan wilde gisteren niet zeggen op welke gronden hij de uitlevering zal aanvechten, maar verwacht wordt dat hij zal aanvoeren dat het Spaanse uitleveringsverzoek politiek gemotiveerd is, dat de misdrijven verjaard zijn en dat gedetailleerde beschuldigingen van foltering verworpen moeten worden omdat ze geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke uitleveringsverzoek. Voor dat eerste argument hebben ze de Spaanse regering aan hun zijde. Die liet deze week weten geen beroep aan te tekenen als Pinochet naar Chili mag terugkeren, omdat het eigen uitleveringsverzoek politiek gemotiveerd zou zijn.

Het beroep zal dienen voor het Britse Hooggerechtshof, daarna is nog een beroep mogelijk bij de Law Lords, het hoogste Britse rechtsorgaan. De Law Lords bepaalden eerder dat de aanhouding van Pinochet rechtmatig was, maar alleen op basis van aanklachten van samenzwering tot foltering en 34 aanklachten wegens folteringen uit de nadagen van zijn bewind. Toen had het Verenigd Koninkrijk namelijk de Conventie tegen foltering ondertekend. Over de rechtmatigheid van Pinochets uitwijzing hebben de Law Lords zich niet uitgesproken. Vervolgens kan de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Jack Straw, worden gevraagd Pinochet gratie te verlenen op gezondheidsgronden. Wijst Straw dat af, dan is daar ook weer beroep tegen mogelijk. Naar verwachting kan de procedure Pinochets verblijf in Engeland met ten minste een jaar rekken.

Pinochet werd op 16 oktober 1998 gearresteerd in Londen terwijl hij herstelde van een rugoperatie. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzon eist zijn uitlevering, al is de regering-Aznar en het conservatieve juridische apparaat van Spanje daar allerminst gelukkig mee. (AFP, AP, Reuters)