Nobelprijzen

In deze krant werd het werk van de Nobel-laureaten Veltman en 't Hooft `esoterish' genoemd en `voor de leek nauwelijks te begrijpen' (NRC Handelsblad, 14 oktober). Dat kan zijn, maar de leek die er toch iets meer van wil weten vindt het misschien handig om even herinnerd te worden aan een door Gerard 't Hooft voor leken geschreven verslag van twintig jaar onderzoek naar elementaire deeltjes: De bouwstenen van de schepping. Dit verslag geeft een goed inzicht in de natuurkundige verschijnselen die aanleiding waren voor een formeel hanteerbare theorie, zonder echt in te gaan op de gecompliceerde wiskunde. Het boekje verscheen in 1992 bij uitgeverij Prometheus. Het schrijven werd gemotiveerd, zoals 't Hooft dat zelf formuleerde in zijn woord vooraf, door een behoefte van natuurkundigen `om al het moois dat we ontdekt hebben aan iedereen die maar luisteren wil te vertellen'.

't Hooft wist het zelfs zo helder en meeslepend te vertellen dat zijn uitgever het boek instuurde voor de toenmalige AKO-literatuurprijs (tegenwoordig Librisprijs). Ik zat dat jaar in de jury die de inzendingen beoordeelde. Ik herinner me dat deze inzending per meerderheidsbesluit buiten mededinging werd geplaatst omdat het onderwerp te `wetenschappelijk' bleef voor een literaire prijs.

    • Marja Brouwers