Missie naar Cuba nog onzeker

Vijf dagen voor de voorziene vertrekdatum is nog altijd niet duidelijk of de handelsmissie van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) naar Cuba doorgaat of niet. Maandag hebben Ybema en minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) hierover hun laatste gesprek. Van Aartsen wil eerst een reactie van de Cubanen op een brief die hij hun in september heeft gestuurd. In die brief vraagt de minister naar de situatie rond de mensenrechten in Cuba. Pas als de beantwoording bevredigend is mag Ybema de reis maken. Zo niet, dan wil Van Aartsen eerst zelf gaan.