Meer vrijheid verzekeraars en banken VS

Een nieuw akkoord over bankhervormingen maakt het binnenkort voor Amerikaanse banken, effectenfirma's en verzekeringen mogelijk om in elkaars sectoren actief te worden en onderling te fuseren.

Dat is het resultaat van taaie onderhandelingen tussen Witte Huis en Congres. Het wetsontwerp dat nu door de partijen is aanvaard moet na ondertekening door president Clinton tientallen jaren oude bankwetten vervangen, onder meer de Glass-Steagall wet uit 1933 en de Bank Holding wet uit 1956.

Volgens die wetten, deels nog opgesteld in reactie op de beurskrach van 1929, moesten banken en effectenfirma's streng gescheiden zaken doen. In de loop der jaren is de grens tussen de diverse financiële instituties wel vervaagd maar een overname van bijvoorbeeld de bank Chase door effectenfirma Merrill Lynch was onmogelijk en ondenkbaar. Ook Nederlandse bankverzekeraars, zoals Fortis en ING, worden ernstig door de nu nog van kracht zijnde wetgeving gehinderd.

Anderzijds gingen de bank CitiCorp en effectenfirma/verzekeraar Travelers vorig jaar samen en vormden Citigroup. Zij liepen daarmee vooruit op veranderingen in de wetgeving maar de theoretische kans bleef bestaan dat ze volgend jaar de verzekeringsactiviteiten zouden moeten afstoten.

,,Dit is historische wetgeving'', aldus Steve Bartlett, voormalig Congreslid en nu hoofd van de branchevereniging Financial Services Roundtable. ,,Consumenten zullen niet meteen morgen verschillen zien maar het zal anders worden.''

Veel consumentenorganisaties hebben nog steeds bezwaren tegen bepalingen in het wetsontwerp omdat ze vinden dat de privacy te weinig beschermd is. Ze vrezen gigantische financiële concerns die alles weten van het koopgedrag, inkomsten, beleggingen en verzekeringen van hun klanten.

Het bereikte akkoord van gisteren heeft een voorgeschiedenis van twintig jaar. Herhaaldelijk leek een compromis dichtbij maar zelfs als Huis en Senaat al overeenstemming bereikten dan was er de president die zijn veto dreigde uit te spreken.

Belangrijke kwesties daarbij waren de vraag wie wettelijk toezicht mocht uitoefenen en hoe de Community Reinvestment Act (CRA, die verplicht banken te investeren in de buurten waarin ze zich bevinden) van kracht zou blijven.

Het toezicht op de banken is nu verdeeld tussen Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken en de Treasury, het ministerie van financiën.

Reactie beurs: pagina 21

    • Lucas Ligtenberg