Huren maximaal 4,5 procent hoger

De huren mogen volgend jaar met maximaal 4,5 procent stijgen, 2 procent minder dan dit jaar. Dat heeft het kabinet gisteren bepaald. Verwacht wordt een gemiddelde huurstijging van 2,5 procent.

Deze gemiddelde huurstijging komt in de buurt van de verwachte inflatie. Premier Kok zei gisteren te verwachten dat de verhuurders ervoor zullen zorgen dat deze gemiddelde huurstijging ook inderdaad gehaald zal worden, of zelfs nog minder zal bedragen.

Om de corporaties daarbij te helpen, komt er een fonds waarin `rijke' corporaties `arme' corporaties ondersteunen als die veel moeten investeren in de door hen beheerde huizen, zoals bij stadsvernieuwing. ,,We willen graag dat de gemiddelde huurstijging verder omlaag gaat. Maar de woningcorporaties moeten wel hun werk kunnen doen'', aldus Kok.

In het regeerakkoord was de totstandkoming van dit fonds al afgesproken. Kok zei gisteren dat woningcorporaties die niet mee willen werken kunnen rekenen op straffen in de vorm van heffingen. Volgens hem maakt een `bandbreedte' in de huurstijging het mogelijk een wat hogere huur vast te stellen voor huizen die goed in de markt liggen, en een lagere huurverhoging of zelfs verlaging voor woningen van mindere kwaliteit.

Ook moet de nu vastgestelde maximale huurverhoging de huurder beschermen tegen uitwassen als gevolg van schaarste op de woningmarkt. Voorheen lieten verhuurders de huren soms jarenlang stijgen met 6,5 procent, ook al was dat voor een rendabele exploitatie onnodig. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid de voorgestelde maximale huurstijging aan de hoge kant te vinden.