Grondleggers verlaten VWN

. Enkele organisaties die betrokken zijn geweest bij de oprichting van de vereniging VluchtelingenWerk Nederland hebben hun lidmaatschap van de vereniging opgeschort of dreigen dit te doen, uit onvrede met de opstelling van het bestuur van VluchtelingenWerk. Het bestuur wil dat VluchtelingenWerk zich voortaan alleen nog inzet voor `echte vluchtelingen', deels uit bezuinigingsoverwegingen. Dit viel zeer slecht bij de achterban van vrijwilligers.

Stichting Oecumenische Hulp (SOH), het samenwerkingsverband van twaalf protestantse kerken, heeft haar lidmaatschap `opgeschort', zo bevestigt directeur H. Zomer van SOH. De vertegenwoordiger van SOH in de verenigingsraad van VluchtelingenWerk, die tijdens de jongste ledenvergadering boos is opgestapt, zal niet worden vervangen. Zomer beschouwt dat als `een signaal van afkeuring' voor het bestuur van VluchtelingenWerk.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, een andere mede-oprichter (lid-rechtspersoon) van VluchtelingenWerk, zal de relatie komende maand heroverwegen, zo bevestigt UAF-directeur K. Bleichrodt. En het Joods Maatschappelijk Werk heeft twee maanden geleden zijn lidmaatschap opgezegd. Maar volgens directeur H.G. Vuijsje heeft dat niets te maken met de huidige problemen. Wel betreurt hij de ontwikkelingen bij VluchtelingenWerk. ,,Het bestuur, het management, de relatie met andere organisaties – het is allemaal uiterst ongelukkig.''

Het bestuur van VluchtenlingenWerk, de grootste belangenorganisatie voor asielzoekers, krijgt zowel van binnen als van buiten de vereniging veel kritiek te verduren. Zo heeft de VON – de koepel van 230 `zelforganisaties' van vluchtelingen – de samenwerking met VluchtelingenWerk onlangs opgeschort.

    • Geert van Asbeck