DROOGTE IN ANDALUSIË NIET ERNSTIGER DAN IN AFGELOPEN VIJF EEUWEN

De relatief droge periode die in Spanje in de jaren zestig begon en sinds die tijd alleen maar ernstiger is geworden, is te vergelijken met de droogste perioden in de vorige eeuwen, vooral die rond 1540 en 1750. Dat is een van de uitkomsten van een studie van de regenval in Andalusië in de afgelopen vijf eeuwen, verricht door klimatologen van de universiteit van Almeria en Granada. Andalusië is de meest zuidelijke regio van het Iberisch Schiereiland. Weer en klimaat worden er zowel beïnvloed door de situatie boven de Atlantische Oceaan als die boven de Middellandse Zee.

Sinds 1791 is in Andalusië de neerslag gemeten met behulp van instrumenten, maar informatie uit de drie eeuwen daarvoor werd afgeleid uit historische bronnen. Zulke bronnen geven vaak informatie over afwijkende en extreme weerssituaties, zoals overstromingen, droogten, stormen en hittegolven.

In het septembernummer van het International Journal of Climatology zetten Fernando Rodrigo en zijn collega's uiteen hoe uit al deze gegevens – na vergelijking met gegevens uit andere bronnen in Spanje en andere landen en na ijking met de metingen van na 1791 – een aaneengesloten reeks van neerslagdata tot stand kwam. Een eerste analyse daarvan laat een langzame variatie met afwisselend drogere en nattere perioden zien. De natste perioden vielen in de eerste helft van de 17de eeuw en de laatste helft van de 19de eeuw en de droogste perioden vielen in de eerste helft van de 16de en de 18de eeuw en het laatste kwart van de 20ste eeuw. Hoewel de neerslaghoeveelheden nu al sinds 1890 (met een onderbreking in de jaren zestig) dalen, is de situatie niet ernstiger dan in voorgaande eeuwen.

De onderzoekers wijzen er op dat de neerslagvariaties in het zuiden van Spanje overeenkomen met de variaties in de gemiddelde temperatuur op het noordelijk halfrond. De nattere perioden in Spanje vallen globaal gezien samen met de koudere perioden op het noordelijk halfrond, terwijl de drogere perioden samenvallen met warmere perioden. Rodrigo denkt dat de reeks van vijf eeuwen neerslagdata in de toekomst nog kan worden uitgebreid en verfijnd en dat deze gegevens dan een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het onderzoek naar variaties van het klimaat – en de mogelijke rol die de mens daarin speelt.

    • George Beekman