Biotechnologie

De Japanse overheid gaat de burger opvoeden tot `een juist begrip van de veiligheid van biotechnologie' schoolboeken moeten onder meer het goede nieuws verspreiden (NRC Handelsblad, 16 oktober). In Japan wil men dat `vooral jongeren zich zo snel mogelijk correcte kennis over biotechnologie eigen maken'. Men vindt de opvoeding van de huidige scholieren belangrijk, zij zijn immers de toekomstige consumenten. Niet alleen in Japan, ook in Nederland is een aanvang gemaakt met het opvoeden van de scholier.

De Japanse Consumentenbond heeft in 1996 twee miljoen handtekeningen opgehaald om te eisen dat op alle voedselproducten het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen zou worden vermeld. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse Consumentenbond. Die gaf in 1996 een positief advies tot toelating van genetisch gemanipuleerde sojabonen; toestemming tot niet etikettering van de grondstoffen hiervan en liet zonder enige vorm van protest een stafmedewerker verleiden door de Amerikaanse chemiereus Monsanto om de genetisch gemanipuleerde sojaboon zo geruisloos mogelijk op de Nederlandse markt te brengen. Dit alles onder het toeziend oog van de voorzitter van de Consumentenbond.

In Japan voert de regering openlijk een veiligheidspropaganda. In Nederland heet het `Zuivere Voeding' wat onmiddellijk geruststellende associaties oproept met veiligheid en gezondheid. In Japan is het een zaak van de regering. In Nederland is het een kwestie van een p(k)oldermodel waarin overleg en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals de Consumentenbond troef zijn.

    • Robert A. Verlinden