Zwarte dominee in New York schiet Ku Klux Klan te hulp

Volgelingen van de Amerikaanse racistische organisatie Ku Klux Klan hebben onverwachte bondgenoten gevonden in een juridische strijd met de stad New York. De activistische zwarte dominee Al Sharpton en de grootste zwarte krant in New York, The Amsterdam News, komen op voor het recht van `de Klan' om morgen in Manhattan een demonstratie te houden.

De politie van New York weigerde woensdag een vergunning te verstrekken voor de demonstratie, die zal plaatsvinden op de trappen van het New-Yorkse Hooggerechtshof. De organisatoren, een Klan-groep die zich de Church of the American Knights of the Ku Klux Klan noemt, zeggen tachtig demonstranten te verwachten.

De politie, gesteund door burgemeester Rudolph Giuliani, rechtvaardigde haar weigering met een beroep op een wet die het dragen van maskers bij openbare bijeenkomsten verbiedt. Van oudsher dragen leden van de Klan, een in 1866 opgerichte organisatie die de superioriteit van het blanke ras predikt, lange, spookachtige gewaden en grote puntmutsen die hun hele hoofd bedekken. Aanvankelijk was intimidatie van zwarten het voornaamste doel van de Ku Klux Klan, die menige lynchpartij op zijn geweten heeft. Later keerde de organisatie zich ook tegen joden en katholieken.

De Klan-leden zeggen dat hun vrijheid van demonstratie, en daarmee hun vrijheid van meningsuiting, beknot wordt als ze zich niet in hun gewaden mogen hullen. De mutsen zouden deel uitmaken van hun geloof. Dominee Sharpton zegt dat hij de Klan beschouwt als een terroristische groepering, maar ,,daarom heeft de burgemeester nog niet het recht hun constitutionele rechten op te schorten''. Hij is zelf een verwoed organisator van demonstraties en ook iemand die polarisatie tussen rassen vaak flink heeft opgestookt.

De Klan klaagde de stad aan om alsnog een vergunning af te dwingen. De linkse American Civil Liberties Union (ACLU), die opkomt voor de individuele vrijheden van burgers, trad voor de gelegenheid op als advocaat. Een groep die een tegendemonstratie wilde houden, stuitte net als de Klan op een demonstratieverbod en liep eveneens naar de rechter. De twee rechters die zich gisteren over de zaak bogen, besloten dat beide demonstraties mogen doorgaan. Maar de stad gaat tegen die uitspraak vandaag in beroep.

Lokale afdelingen van de Klan demonstreren met enige regelmaat in steden, wat hun steevast publiciteit oplevert. Doorgaans zijn er meer journalisten, meer politieagenten, en ook meer tegendemonstranten dan Klan-leden bij dergelijke manifestaties aanwezig.

In zijn bloeitijd, in de jaren twintig, had de Klan zo'n vijf miljoen leden. Nu zijn het er niet meer dan vijfduizend, verspreid over vijftig splintergroepjes. Wetten die het dragen van maskers bij demonstraties verbieden bestaan al sinds de jaren twintig en ze zijn speciaal bedoeld om te verhinderen dat de leden van de Ku Klux Klan zich achter hun anonimiteit kunnen verschuilen. In 18 Amerikaanse staten bestaan dergelijke wetten.

    • Juurd Eijsvoogel