Werknemers met vaste baan `soepeler'

Bedrijven hebben liever een soepele werknemer in vaste dienst dan dat ze flexwerkers oproepen. Door rekening te houden met de wensen van het personeel, proberen ondernemingen de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Die conclusie trekt de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) in haar Trendrapport Aanbod van Arbeid 1999. Daarin signaleert zij een ommekeer in flexibel werken.

Het aandeel van de flexwerkers binnen de beroepsbevolking is in 1998 voor het eerst sinds jaren afgenomen, terwijl de nadruk op andere vormen van soepele inzetbaarheid, zoals deeltijd, is gegroeid. In 1996 was nog 10 procent van de beschikbare arbeidskrachten flexwerker. Dat was twee jaar later gedaald tot 7,5 procent. Tegelijkertijd is het aantal werknemers met een vaste baan of uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd evenredig toegenomen. (ANP)