Vertaling

`Uit het lood' (Boeken 8.10.99) berichtte over mijn conflict met uitgeverij Bijleveld inzake de zonder mijn fiat uitgebrachte herziene versie van mijn vertaling van Sartre's psychologische studie Baudelaire. Dat Bastiaan Bommeljé in zijn weerwoord onwaarheden verkondigt, zal ik hier onbesproken laten. Maar dat Arjan Fortuin uit mijn twee pagina's lange bloemlezing van ongerechtigheden nu net de minst zwaar wegende citeert, doet onrecht aan de ernst van mijn grieven – die anders ook niet serieus zouden zijn genomen door de Stichting Rechtshulp van de Vakbond voor Schrijvers en Vertalers, `unaniem verontwaardigd over deze gang van zaken', en door mijn daarop toegewezen advocaat. Staat u mij daarom toe enkele andere voorbeelden te geven van de eenzijdige ingrepen van Bommeljé. Het bestaan van God als `een pool (pôle) in zijn fantasieën' is veranderd in `een kracht in zijn fantasieën', `Katholieken' is tot tweemaal toe veranderd in `rooms-katholieken', `ontwerpen' (projets) in `aspiraties'. `Maar' is wel twintig keer veranderd in `evenwel' of `echter', `altijd' in `immer', archaïserende vormen die ik zelden of nooit gebruik, maar werkelijk brutaal is de verandering van `dierlijke warmte' (chaleur animale) in `'s levens warmte', een ingreep die zowel inhoudelijk als stilistisch een inbreuk vormt op mijn werk.

    • Paul Beers