Tevreden na Tampere

Premier Kok bezocht gisteren het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Zevenaar.

Het is knap druk bij Bureau Falsificaties. Temidden van 10 journalisten, zes fotografen, drie cameraploegen en nog wat aanwezigen tuurt premier Kok door een microscoop. Of te zien is dat dit paspoort vervalst is. Kok knikt aarzelend.

Met staatssecretaris Cohen (Justitie) was Kok gisteren op werkbezoek bij het Aanmeldcentrum in Zevenaar, één van drie locaties waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mensen opvangt die asiel aanvragen. Het leek een geschikt moment voor wat politieke uitspraken, gezien de Europese top het afgelopen weekeinde in Tampere over het asielbeleid van Europa. Maar Kok liet zich rondleiden en liet tijdens de aansluitende persconferentie alleen weten `positief' te zijn.

Opvallend was zijn belangstelling voor de technische en procedurele kanten van het opvangproces. Zoals bij Bureau Falsificaties, waar bekeken wordt of paspoorten vervalst zijn, en bij de mensen die het dossier van een asielaanvrager moeten beoordelen. Kok wilde precies weten hoe zorgvuldig een dergelijk dossier gelezen wordt als het beoordeeld moet worden.

Jaarlijks melden zich 22.000 mensen in Zevenaar. Na een eerste registratie worden ze naar een tentenkamp, de `tijdelijke opvang', gebracht. Vervolgens, als het IND capaciteit beschikbaar heeft, worden ze teruggehaald voor het onderzoek. Dan moet binnen 48 `procesuren' duidelijk zijn of de aanvraag kans maakt. Zo niet, dan wordt de aanvrager teruggestuurd naar waar hij vandaan kwam. Bij een positief besluit verhuist hij naar een asielzoekerscentrum, in afwachting van een definitieve status.

Het kabinet is van mening dat de 48 uurs-regeling, die deze zomer in de plaats kwam van een 24 uurs-regeling, ,,de kwaliteit aan de voorkant verbetert''. Of, zoals Kok het gisteren zei: ,,Bij een gebrek aan kwaliteit slippen er mensen doorheen, die je later weer op je bordje krijgt. Het is voor alle partijen beter dat er vroeg duidelijkheid komt.''

Kok en Cohen toonden zich bijzonder tevreden met de gang van zaken in Zevenaar. ,,Ik wil benadrukken dat ze hier heel goed bezig en op de goede weg zijn.'' Kok is van mening dat het ,,oude beeld'' van de IND die niet in staat zou zijn de problemen op te lossen, ,,gekanteld'' is. ,,Men is hier nu opgewassen tegen de vragen van morgen. De organisatie is op krachten.'' Het afgelopen jaar is, om in de pas te kunnen lopen met het groeiend aantal aanvragers, het aantal medewerkers in Zevenaar verdubbeld tot meer dan 200. Maar Kok weet ook ,,duivels goed'' dat er ,,nog veel moet gebeuren''. Hij vindt niet dat er meer mensen uitgewezen moeten worden met de komst van de 48 uurs-regeling. ,,Die 24 uur was onwerkbaar, uit dat keurslijf is de IND nu gehaald.''