Stellingen

Het houden van een driedaags Carnavalfeest in het zuiden van het land, terwijl de rest van Nederland geacht wordt door te werken, is een schoolvoorbeeld van provinciale arrogantie.

A.P. SCHOENMAKERS, Universiteit Utrecht

Doordat de verjaardagskalender op het toilet dikwijls niet op tijd wordt omgedraaid, krijgen

mensen die in het begin van de

maand jarig zijn vaak te laat een kaart. J.P. VEEFKIND, Universiteit Utrecht

Het vinden van truffels blijft voorbehouden aan honden en zwijnen. G.J. VAN SANTEN, Rijksuniversiteit Groningen

Leertheoretisch gezien resulteren bordjes verboden te roken, met daarop een afbeelding van een brandende sigaret, tot een grotere neiging een sigaret op te steken. W. ELVING, Universiteit Twente