PvdA wil arbeidsplicht voor deel eenouders in de bijstand

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tussen de 5 en 16 jaar moet een arbeidsplicht worden opgelegd om 24 uur per week te gaan werken. Dat stelt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer voor. De naar schatting 40.000 bijstandsmoeders en -vaders met kinderen jonger dan vijf jaar hoeven wat de PvdA betreft niet te solliciteren.

Het Kamerlid Bussemaker (PvdA) presenteerde gisteren haar plan `Obstakels van de baan' dat een alternatief moet vormen voor een kabinetsvoorstel voor arbeidsdeelname van bijstandouders. Het kabinet wil een arbeidsplicht opleggen voor alle alleenstaande ouders in de bijstand. Volgens staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) dienen ouders van kinderen jonger dan vijf jaar verplicht te worden een baan van maximaal 24 uur te aanvaarden en geldt een volledige werkweek indien het jongste kind ouder is dan vijf jaar.

De beoordeling of een arbeidsplicht moet worden opgelegd, wordt overgelaten aan de gemeentelijke sociale dienst. Als deze bijvoorbeeld vindt dat de kinderopvang in de gemeente onvoldoende is, kan de dienst afzien van het verplichten een bijstandsmoeder werk te aanvaarden.

Bussemaker stelt dat het opleggen van een arbeidsplicht alleen mogelijk is als gratis kinderopvang beschikbaar is, er scholingsmogelijkheden zijn, er recht is op extra zorgverlof en als de alleenstaande oudersaftrek wordt verruimd.

Met het PvdA-voorstel zijn er nu vier voorstellen om tot een arbeidsplicht voor bijstandsouders te komen. Het CDA wil alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot 12 jaar volledig vrijstellen van arbeidsplicht en D66 stelt voor alle alleenstaande bijstandsouders te verplichten maximaal twintig uur in de week te gaan werken.

Het kabinetsvoorstel wordt alleen door de VVD gesteund. De Tweede Kamer debatteert maandag met Verstand over de arbeidsplicht.