Predikanten tussen geloof en wetenschap

Ze zijn jong, hervormd en dominee. En ze vinden dat het roer om moet in de Samen op Weg-kerk, het fusieproject van hervormden, gereformeerden en lutheranen. De predikanten van Op Goed Gerucht accepteren dat ze leven in een geseculariseerde wereld, vertelt Rick Benjamins, predikant te Beuningen en een van de zes initiatiefnemers. Maar hoe moet het dan verder met het geloof? ,,Daarover gaan we in januari met elkaar van gedachten wisselen.''

U schrijft in een brief dat de predikanten van Op Goed Gerucht de ,,zorgelijke sfeer van kleiner wordende kerken'' achter zich willen laten. Is het zo erg?

,,Ja, in zekere zin wel. Binnen de Samen op Weg-kerken heerst vooral ongerustheid over het teruglopen van het aantal gelovigen. Er is nostalgie naar de jaren vijftig, toen het kerkelijk leven nog vanzelfsprekend was en de hervormde en gereformeerde kerken nog een factor van betekenis waren. Volgens ons is die houding weinig vruchtbaar. De kerk zou zich minder moeten richten op het vasthouden van mensen en accepteren dat zij een minderheid is geworden. Kijk, je kunt als kerk afgeven op de steeds verder gaande economisering, secularisering en individualisering van de maatschappij, en dan nog het gelijk aan je kant hebben ook. Maar wij geven toe dat wij als predikant nét zo geseculariseerd en individualistisch zijn. Wat betekent dat voor ons geloof, dat is de vraag die we ook aan onszelf moeten stellen.''

En wat is dan het antwoord?

,,Daar gaan we in januari over in gesprek. Dan merken we vanzelf waar de zwaartepunten liggen. Op Goed Gerucht heeft niet zo'n behoefte aan een manifest of een beginselverklaring. We willen een open beweging zijn, een netwerk voor jonge predikanten.''

Daarmee doet Op Goed Gerucht denken aan politieke vernieuwingsbewegingen als Niet Nix, Opschudding en LEF. De oude ideologie kan niet meer, maar er komt geen nieuwe ideologie voor in de plaats.

,,Met die vergelijking heb ik niet zo veel moeite.''

Waar gaat u het zoal over hebben in januari?

,,We gaan praten over een vijftal thema's, zoals bijvoorbeeld hoe we onze opleiding en kennis kunnen gebruiken bij het bijbellezen in de gemeente.''

Kan dat nu niet dan?

,,Er is een zeker spanningsveld. Aan de ene kant ben je als predikant academisch opgeleid en sta je dus in de wereld van de academische theologie, zoals bijvoorbeeld het werk van Den Heijer en Kuitert (die de traditionele leer van de kerk over Jezus verwerpen, red.). Aan de andere kant merk je dat vooral oudere gelovigen daar nog veel moeite mee hebben. Voor ons is de vraag of je de Bijbel letterlijk moet nemen, of dat je Jezus moet bezien in zijn historische context, een gepasseerd station. Aan de andere kant roept dat wel meteen de vraag op welke functie de Schrift dan nog heeft binnen het geloof.''

Kuitert gaat zover in zijn `ontchristelijken' van Jezus dat je hem nauwelijks nog gereformeerd kunt noemen. Geloof en wetenschap gaan niet samen, lijkt het.

,,Er is maar een hele smalle marge tussen, inderdaad. Wij als intellectuele gelovigen moeten daar onze plek in weten te vinden.''

Waar komt de naam Op Goed Gerucht vandaan?

,,In de Bijbel staat dat het goede gerucht zich via Jezus verspreidde.''

Het klinkt als `op goed geluk'.

,,Niet erg. De toekomst ligt open.''

    • Steven Derix