Oudste fossiel van dinosauriër

De onderkaak, en het complete gebit, van een plantenetende dinosauriër. Volgens de ontdekkers, een groep Amerikaanse en Madagascarese paleontologen, is dit het tot op heden oudste fossiel van een dinosauriër. Het gebit is zo'n 230 miljoen jaar oud en werd gevonden in het Isalo National Park op Madagascar. De paleontologen melden hun vondst vandaag in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Op basis van gebitskenmerken – zoals de kromming van de voorste tanden, de vorm van de kaken en de kleine, ronde openingen daarin – delen de paleontologen het fossiel in bij de Prosauropoda, een groep die vroeg in de evolutie van de dinosauriërs verscheen.

In hun artikel suggereren de auteurs dat het fossiel ouder is dan dat van Eoraptor lunensis, die tot op heden als de oudste dinosauriër bekend stond. Dat was een vleeseter van een meter groot, die zich voortbewoog op twee poten. Het fossiel van Eoraptor is ook ongeveer 230 miljoen jaar oud. Het werd in 1993 opgegraven in Argentinië door de groep van de Amerikaanse `dinojager' dr. Paul Sereno.

Het fossiel dat in Madagascar werd gevonden stamt uit een tijd dat de evolutie van de dinosauriërs al in volle gang was.

De verspreiding van de dinosauriërs is in gang gezet op de grens van het Perm en het Trias, zo'n 245 miljoen jaar geleden. De meeste van de heersende, vierpotige reptielen stierven toen uit. De overgebleven dieren werden in 15 miljoen jaar tijd verdrongen door de opkomende dinosauriërs die zich op hun twee poten sneller konden voortbewegen. Er ontstond een rijke verscheidenheid aan dinosauriërs. In de daarop volgende 150 miljoen jaar heersten ze op de aardbol.

Behalve het fossiel van de Prosauropoda, vonden de paleontologen tijdens hun opgraving nog tal van andere fossielen, stammend uit het Trias en het daaropvolgende Jura-tijdperk. Ze verwachten dat ze met de ,,enorme paleontologische belofte'' meer zicht krijgen op de evolutie van dinosauriërs.