Nieuwe wet geeft bedrijven meer lucht

De belastingdienst en de sociale verzekeraars raken bij faillissementen van bedrijven een deel van hun voorkeurspositie ten opzichte van andere schuldeisers kwijt. Nu nog kunnen deze ,,preferente'' schuldeisers hun schulden innen tijdens de periode dat uitstel van betaling geldt. In de toekomst moeten ze net als andere schuldeisers wachten tot de surseance is afgewikkeld.

Het wetsvoorstel van minister Korthals (Justitie), waarmee het kabinet vandaag naar verwachting instemt, moet er toe leiden dat ondernemingen minder snel failliet gaan en dat levensvatbare onderdelen van een noodlijdend bedrijf meer kansen krijgen om voort te bestaan. Daarom wordt ook een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor een minderheid van de schuldeisers om altijd, ook op onredelijke gronden, een akkoord over bijvoorbeeld een afbetalingsregeling te torpederen. (ANP).