Maria Magdalena

Kester Freriks schrijft in zijn recensie van Volgens Maria Magdalena van Marianne Frederiksson (Boeken 10.9.99) `...dat er meer goedheid en vergevingsgezindheid in de wereld had bestaan, wanneer Maria Magdalena haar ervaringen en gedachten, haar ontmoetingen en gesprekken met Jezus op papier had gezet. Indien er, inderdaad, een evangelie volgens Maria Magdalena was geweest.' Welnu, er bestaat inderdaad een evangelie van Maria (Magdalena). Met een aantal andere geschriften is dit gevonden in 1945 bij Nag-Hamadi aan de Nijl. Al die geschriften zijn in 1988 uitgegeven door James M. Robinson (Brill, Leiden 1988). `The Gospel of Mary' staat daarin op pag. 523. Een Nederlandse bewerking (direct uit het Koptisch) is verzorgd door dr. C.P. Luttikhuizen: Gnostische Geschriften I (Kok, Kampen 1986).

    • J.M. Mees Drachten