Kate Millett

Manja Ressler schrijft in de rubriek `De oogst van onze eeuw' (Boeken 10.9.99) over Kate Milletts Sexual Politics: `Het is een grote verdienste van Kate Millett dat zij inzag dat dit keer (...) de nadruk zou moeten liggen op verandering van opvattingen en gedrag. (...) Het feminisme zal zonder twijfel de belangrijkste sociaal politieke beweging van de twintigste eeuw blijken te zijn geweest, (...) de enige die een onomkeerbare maatschappelijke verandering teweeg heeft gebracht.' Een manco in het artikel van Ressler is dat zij niet expliciteert waaruit die maatschappelijke veranderingen nu precies bestaan en hoe, tussen 1930 en 1969, Millett en de vrouwenbeweging hebben bijgedragen aan dat veranderingsproces.

Naar mijn mening ligt het ontwrichtend moment van de status quo in de man/vrouw-verhoudingen omstreeks 1950, bij de ontdekking van `de pil'. Omdat pilgebruik sinds ongeveer 1960 heel gewoon geworden is, zijn `het ideaal van een ingrijpende verandering van rolpatronen' en `een onomkeerbare revolutionaire verandering op het terrrein van de seksualiteit' werkelijkheid geworden.

Daarnaast valt de mineure toonzetting (`het tergend langzame tempo', `de moeizaam veroverde millimeters', `van het feminisme is niet veel meer te merken') moeilijk te rijmen met de claim dat de bereikte maatschappelijke veranderingen `vergelijkbaar zijn met de overgang van het feodalisme naar de burgerlijke maatschappij aan het einde van de Middeleeuwen'.

    • I.C. Mook-Engel