Erich Wichman

In de bespreking van de correspondentie van Erich Wichman (Boeken 1.10.99) wordt zijn uitspraak `Een steen in een moeras gegooid, geeft zelfs geen rimpels' aangehaald. De recensent beschouwt dit als een aforisme met een multatuliaans karakter. Het gaat hierbij echter niet om een originele gedachte van Wichman, maar om een parafrase van een vers van Goethe, voorwie hij grote bewondering koesterde.

Goethe zei het zo:

Du wirkest nicht

Alles bleibt so stumpf?

Sei guter Dinge!

Ein Stein im Sumpf

Macht keine Ringe.