Een dag vrij!?

Dus jij wilt een dag vrij? Besef je eigenlijk wel wat je vraagt?

Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt kan worden. Er zijn 52 weken per jaar, waarin je al 2 dagen vrij bent. Er blijven dan nog 261 dagen over.

Per dag werk je 16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen. En zo blijven er nog 91 dagen over.

Iedere dag besteed je 30 minuten aan het drinken van koffie; per jaar is dat 23 dagen, waardoor er nog maar 68 dagen overblijven.

Daarnaast heb je een uur lunchpauze per dag, wat gelijkstaat aan 46 dagen. Zo blijven er nog 22 dagen dagen over.

Gewoonlijk ben je 2 dagen per jaar ziek, zodat er nog 20 dagen overblijven.

We hebben 5 verplichte feestdagen, wat het aantal werkbare dagen reduceert tot 15.

Daarvan geven we je met een royaal gebaar 14 dagen vakantie, waardoor je nog maar één dag overhoudt.

EN JIJ WILT DIE ENE DAG VRIJ!!!