Directeur krant Israel beschuldigd van samenzwering

Ofer Nimrodi, de directeur van de krant Ma'ariv, wordt ervan verdacht te hebben samengezworen om drie Israeliërs te vermoorden. De rechtbank in Tel Aviv heeft gisteren inzage gegeven in een deel van het diepgaande politieonderzoek naar deze affaire. Nimrodi, zoon van de schatrijke Israelische wapenhandelaar en ex-gezant in Teheran Yacov Nimrodi, heeft gisteren zijn directeurschap van Ma'ariv en van zijn investeringsmaatschappij tijdelijk neergelegd om zich te kunnen verdedigen. Hij ontkent de beschuldiging dat hij als een mafiabaas huurlingen heeft aangetrokken om mensen die hem in de weg staan uit de weg te laten ruimen.

Nimrodi kwam begin dit jaar vrij na iets meer dan de helft van een gevangenisstraf te hebben uitgezeten, onder andere wegens het laten afluisteren van journalisten van zijn krant die uitzonderlijk goede relaties hadden met Israels veiligheidsdiensten. De elite van de Israelische politiek trad zonder enige schroom aan toen Nimrodi kort na zijn vrijlating in het huwelijk trad. Rafi Pridan, die het afluisterwerk uitvoerde, zit een gevangenisstraf uit van meer dan vier jaar. Volgens geruchten zou Nimrodi het ook op het leven van Pridan hebben gemunt wegens diens dossierkennis van zijn illegale manier van handelen. Pridan blijkt de bron van de aantijgingen tegen Nimrodi te zijn.

Al enkele weken draait de geruchtenmolen over de sensationele affaire-Nimrodi op volle toeren. Politieofficieren worden er niet alleen van verdacht Nimrodi op de hoogte te hebben gehouden van de gang van zaken in het politieonderzoek, maar zouden ook de bron zijn van de geruchten die op Internet de ronde deden. Naar dit aspect van deze affaire is ook een onderzoek ingesteld. De politie heeft Nimrodi nog niet verhoord. Volgens het openbaar ministerie wordt hij voorlopig buiten schot gehouden terwille van het onderzoek. De verwachting is dat het nog enkele maanden zal duren voordat de politie kan besluiten een rechtszaak tegen Nimrodi aan te bevelen of de zaak wegens gebrek aan bewijs te sluiten.