Dichters zijn een uitkomst

Poëzielezers kunnen in allerlei valkuilen lopen. In zijn Verwey-lezing tracht Gerrit Komrij hen te behoeden voor zoveel mogelijk misstappen.

Ze waren erg wijs voor hun leeftijd. Erg illusieloos ook.

Dit is de sterk bekorte tekst van de Verwey-lezing die Gerrit Komrij afgelopen woensdag, 20 oktober, heeft uitgesproken aan de Rijksuniversiteit Leiden. In het CS van volgende week vrijdag volgt het tweede deel van de Verwey-lezing, waarin Gerrit Komrij spreekt over het schrijven over poëzie.

Zodra Nederlanders zich op iets storten vertut het

Bewonder nooit een gedicht omdat het zo muzikaal zou zijn

    • Gerrit Komrij