Bergrede 2

Met veel plezier heb ik het artikel `De Bergrede' van Maarten 't Hart gelezen. Als docent algemene natuurwetenschappen in de vernieuwde tweede fase Havo/VWO, heb ik het artikel in mijn lessen aan de orde gesteld. De gedachte `naar boven fluisteren werkt wel; naar beneden schreeuwen wordt niet gehoord' vond ik verhelderend. Uit eigen ervaring had ik dat al diverse malen vastgesteld (ik zou zelfs een natuurwetenschappelijke verklaring voor dit verschijnsel kunnen aandragen). Mijn leerlingen vonden vooral de combinatie leuk: natuurwetenschappen en theologie. Later zocht ik de letterlijke tekst in mijn editie van de Bijbel (nieuwe vertaling 1957) op. Mattheüs (hoofdstuk 5 vers 1) meldt volgens 't Hart: ,,Toen hij nu de schare zag, ging Hij de berg op.'' Volgens mijn bijbelversie: ,,Toen hij de scharen zag, ging Hij den berg op en nadat Hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.''

Volgens mijn interpretatie van mijn bijbelversie betekent dat zoveel als: ,,Beneden aan de berg zag Jezus `scharen', dus massa's mensen. ,,Hij liep de berg op en zijn discipelen volgden hem (kwamen tot hem).'' De `scharen' bleven waarschijnlijk beneden staan. Als je met ongeveer een dozijn mensen ergens in een bergweitje picknickt, kun je elkaar uitstekend verstaan.

    • Maarten Bijleveld