Bergrede 1

Dat Jezus' Bergrede onverstaanbaar moet zijn geweest werd lang voor Maarten 't Hart al door Monty Pythons Life of Brian aangetoond. Dat deze film uitgerekend de dag na de publicatie van 't Harts vermakelijke exegese op BBC2 werd uitgezonden bewijst misschien dat God wel degelijk dobbelt.

    • Onno Kosters