Bedrijven zoeken voor vacatures allochtonen

Nederlandse bedrijven willen het reservoir van 40.000 allochtone werkzoekenden aanspreken om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Speciale projectteams moeten ondernemers en allochtone werkzoekenden bij elkaar brengen.

Werkgevers, werknemers en arbeidsbemiddelaars presenteerden vanochtend een plan van aanpak om het arbeidspotentieel van minderheden beter te benutten. Bedrijven en allochtonen zonder werk weten elkaar nu onvoldoende te vinden, constateert de werkgroep minderheden en arbeidsmarkt.

Onder het motto `krachtig ondernemen met minderheden' (KOM) begint in drie sectoren een op allochtonen gericht werkgelegenheidsproject. Het gaat om de horeca, de beveiliging en de logistieke sector. Die drie bedrijfstakken hebben met elkaar gemeen dat ze kampen met een chronisch tekort aan personeel.

De KOM-projecten richten zich op de 40.000 werkzoekende allochtonen die volgens het arbeidsbureau volledig geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. ,,De banen zijn er, het geld is er, de mensen zijn er. Als we er nu niet in slagen iets met die arbeidsreserve van minderheden te doen, dan lukt het nooit'', zei oud-VVD-leider Ed Nijpels, voorzitter van de werkgroep minderheden en arbeidsmarkt.

De projectteams, die regionaal aan de slag gaan, zullen werkgevers met onvervulde vacatures begeleiden bij het zoeken naar allochtone werkzoekenden. Als die eenmaal gevonden zijn, is het zaak hen binnen te loodsen in het bedrijf en vast te houden. Aan dat laatste schort het nogal, volgens Nijpels. Veel werkgevers weten volgens hem niet hoe ze met de andere cultuur van hun werknemers moeten omgaan.

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben al eerder verkondigd graag allochtonen in dienst te willen nemen. Voorzitter Hans de Boer van hun branche-organisatie MKB-Nederland deed zelfs een oproep om asielzoekers die nog wachten op een verblijfsvergunning te werk te stellen. Die krijgen op die manier een nuttige dagbesteding en kunnen een aardig zakcentje bijverdienen. (ANP)