Veel Turken naar islamschool

De groei van het aantal leerlingen op islamitische basisscholen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een toestroom van leerlingen van Turkse afkomst.

Dit meldt het dagblad Trouw. Op de 28 islamitische basisscholen die Nederland nu telt, groeide het aantal leerlingen de laatse vijf jaar met 46 procent; aanzienlijk meer dan de zes procent groei die het basisonderwijs als geheel telde.

Ofschoon Marokkanen altijd de grootste groep leerlingen vormden en Turken door hun langere aanwezigheid in Nederland als beter geïntegreerd bekend staan, blijkt nu dat Turkse ouders in toenemende mate voor een islamitische school kiezen. Het aantal Turkse leerlingen nam de laatste vijf jaar toe met 52 procent, tegen 27 procent groei van de groep van Marokkaanse leerlingen, die nu nog een krappe meerderheid vormen.

Het aantal Turkse kinderen in de bassisschoolleeftijd is negen procent hoger dan het aantal Marokkaanse leerlingen. Volgens M. Akbulut van de Islamitische scholen besturen organisatie (ISBO) speelt daarnaast het verwachtingspatroon van ouders een rol.

Akbulut: ,,Marokkaanse ouders verwachten wellicht nog onderwijs zoals dat in Marokko op koranscholen wordt gegeven. Daar wordt van vroeg tot laat de koran gelezen. Terwijl in Nederland een islamitische basisschool een gewone basisschool is, met aandacht voor de islamitische identiteit.'' Voor Marokkaanse ouders zou het verschil tussen een islamitische en een `gewone' basisschool daarom te verwaarlozen zijn.