Restauratie Parthenonfries

Griekse archeologen zijn gisteren begonnen met een grootscheepse restauratie van de in Giekenland aanwezige delen van het Parthenonfries, die drie jaar in beslag zal nemen. Het fries bestond oorspronkelijk uit 15 blokken met een totale lengte van 160 meter. Twee blokken werden rond 1912 naar Londen meegenomen door Lord Elgin, de Britse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk. Sinds 1916 zijn ze te zien in het British Museum als onderdeel van de beroemde Elgin marbles. De overige 13 blokken werden in 1993 van het Parthenon afgehaald en overgebracht naar het Acropolis Museum. Oproepen van Griekenland aan de Britse regering om de ontbrekende delen van het fries, alsook de rest van de Elgin marbles, terug te geven, hebben tot nu toe tot niets geleid. (AP)