Papon gevlucht naar het buitenland

In Frankrijk is grote opwinding ontstaan nadat oud-minister Maurice Papon zonder moeite naar het buitenland heeft kunnen vluchten. Papon is eerder veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Hij had zich gisteravond bij een gevangenis moeten melden om vandaag in Bordeaux de behandeling van zijn zaak in hoger beroep bij te wonen. Over de verblijfplaats van Papon circuleren tegenstrijdige berichten. Volgens de Franse radiozender Europe 1 zou de Franse geheime dienst hem op het spoor zijn in de omgeving van Vevey, aan het Meer van Genève. De krant Libération meldt dat hij vorige week vier dagen in Martigny, in het Zwiterse kanton Wallis, in een hotel heeft gelogeerd om vervolgens door te vliegen naar Spanje. De Franse nazi-jager Serge Klarsfeld veronderstelt dat Papon zijn toevlucht tot een land als Chili heeft genomen.

De Franse minister van Justitie, Elisabeth Guigou, heeft zich vanmorgen verdedigd tegen de beschuldigingen van laksheid van de justitie door er op te wijzen dat het Franse recht Papon op vrije voeten liet tot gisteravond. Hij werd in april door het Assisenhof van Bordeaux veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid bij de deportatie tussen '42 en '44 van 1500 joden.

De nu 89-jarige Papon mocht dat strafproces bij wijze van uitzondering als vrij man bijwonen wegens zijn zwakke gezondheid. Om diezelfde reden hoefde hij na zijn veroordeling niet de gevangenis in zolang de straf niet in hoger beroep bevestigd was. Gisteren schreef Papon in de Bordeauxse krant Sud Ouest geen fiducie te hebben in de Franse justitie en daarom `de eer aan zichzelf te houden en in ballingschap' te gaan.

Bij politici en verenigingen van nabestaanden is grote verontwaardiging ontstaan. Papon wordt veroordeeld als `een lafaard' (door minister Guigou en de voorzitter van de socialistische partij, Hollande). Er bestaat veel onbegrip voor het feit dat de justitie niets heeft gedaan om Papon te beletten het land te verlaten ,,alsof hij een toeristisch weekendje boekte'' (volgens Kamerlid George Sarre, vertrouweling en partijgenoot van minister van Binnenlandse Zaken Chevènement).