Kosovo: valse lijsten met `oorlogsmisdadigers'

Het VN-bestuur in Kosovo heeft verontrust en boos gereageerd op affiches, die in veel steden zijn opgehangen. Op de affiches staan de namen van Serviërs die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd.

Wie de affiches heeft opgesteld en verspreid, is niet bekend. Sommige lijsten met veronderstelde oorlogsmisdadigers zijn ondertekend door het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, andere door het Kosovo Beschermingskorps TMK, de opvolger van het UÇK, weer andere door de plaatselijke (zelfbenoemde) Albanese politie.

Het VN-bestuur in Kosovo, UNMIK, maakt zich grote zorgen om de affiches, omdat die impliciet oproepen tot haat en geweld tegen Serviërs, die weliswaar voor oorlogsmisdadigers worden uitgemaakt maar wier schuld geenszins vaststaat. UNMIK-woordvoerder Roland Lavoie noemde de lijsten ,,illegaal en gevaarlijk''. ,,Onze zorg is dat mensen kunnen worden vermoord omdat iemand een ander haat en zijn naam op de lijst zet'', aldus Lavoie. Hij riep de Kosovaren op het recht niet in eigen hand te nemen, door zulke lijsten op te hangen of actie te ondernemen tegen de mensen die erop voorkomen.

De affiches illustreren het ontbreken van enige vorm van verzoening in Kosovo en dragen volgens UNMIK bij tot het Servische gevoel te worden belegerd en tot hun vastbeslotenheid zich daartegen te verdedigen. De Serviërs hebben de afgelopen week een opdeling van Kosovo in kantons geëist, met het argument dat ze zich beter kunnen beschermen als ze hun eigen kantons hebben. Bovendien eisten ze een eigen beschermingskorps, naar het voorbeeld van het TMK. Beide eisen zijn door UNMIK afgewezen. (AP)