JACHTMIDDELEN

Jagers beschikken over verschillende andere jachtmiddelen dan geweren. Ze staan vermeld in de Jachtwet.

Eendenkooien Zij dienen geregistreerd te zijn bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Alleen wilde eenden mogen worden bejaagd vanuit de kooi.

Lokvogels Lokvogels mogen bij de bejaging van wild worden ingezet. Ze mogen niet blind of verminkt zijn. Ook lokganzen zijn verboden. Een tamme eend kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de jacht op de wilde eend.

Lokinstrumenten Voornamelijk fluitjes en andere blaasinstrumenten. Lokinstrumenten mogen niet elektronisch zijn.

Schep en stok Middelen `tot delven en slaan'. Een schep wordt onder meer gebruikt om een konijnenhol uit te graven. Een stok om het dier te doden.

Fretten Worden gebruikt bij de `bouwjacht'. De fret wordt in het konijnenhol (de bouw) gestuurd om het dier te verdrijven. Het konijn wordt dan geschoten of opgevangen in buidels.

Buidels Een soort vangnetten die onder meer konijnen die uit hun hol zijn gedreven kunnen opvangen.

Kastvallen Het dier wordt door middel van een soortgenoot of eten naar de kast gelokt. De kast sluit op het moment van betreden. Op vergunning kunnen kastvallen ook voor andere dieren dan vos, konijn en verwilderde kat worden gebruikt, zoals kraaien.

Lichtbak Op vergunning worden ook lichtbakken gebruikt. Het veld wordt verlicht, nachtdieren (bijvoorbeeld vos) zijn dan beter te vangen.