INTERNET

Jagersvereniging De site van de KNJV, met onder meer het tijdschrift De Nederlandse Jager en links naar buitenlandse zusterverenigingen. www.knjv.nl

Wet Uitleg en tekst van de Flora- en faunawet, op de site van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Valkeniers Engelstalige site over valkeniers en valkenjacht in Nederland. Zie hiervoor ook de collectie `Swaen' van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, met vele geïllustreerde werken over dit onderwerp.www2.euronet.nl/users/hknol/ falnet.htmwww.konbib.nl/kb/vak/ deelcoll/teksten/swaen.html Gidsen Databank van reisgidsen voor jagers en sportvissersoutdoorinternational.com/huntfish Amerika Een lijst met koppelingen naar hoofdzakelijk Amerikaanse sites over jagen.www.huntinfo.com/links.htm Dierenbescherming De campagne van de Dierenbescherming tegen de jacht.www.dierenbescherming.nl/ campagnes/campagne9.html

www.minlnv.nl/thema/groen/

natuur/bescherm