Explosie Internethandel

De Nederlandse uitgaven aan handel via het Internet neemt explosief toe. De bijna drie miljoen Internetgebruikers geven dit jaar tweeëneenhalf keer zoveel geld uit aan producten die zij online hebben gekocht. De totale uitgaven zullen naar verwachting uitkomen op circa 2,8 miljard gulden.

De toename is volgens onderzoeksbureau Pro Active toe te schrijven aan de forse groei van zakelijke inkopen via het wereldwijde web. Bedrijven spenderen dit jaar meer dan 2 miljard, denkt het bureau, terwijl dat vorig jaar nog 450 miljoen was. De privé-aankopen verdubbelen naar verwachting tot ongeveer 750 miljoen.