EU-inspecteurs doen invallen bij bankkantoren

Inspecteurs van de Europese Commissie hebben gisteren invallen gedaan in hoofdkantoren van banken in Nederland, België en Ierland. In Nederland waren ABN Amro, Grenswisselkantoren (GWK, een dochter van Fortis) en de Nederlandse Vereniging van Banken doelwit.

De Commissie verdenkt de banken van prijsafspraken over commissies die ze berekenen bij het omwisselen van valuta van eurolanden. Hierdoor zouden de banken hun provisies sinds de invoering van de euro bijzonder hoog hebben kunnen houden.

In België bezochten de EU-inspecteurs de banken KBC en BBL (dochter van de Nederlandse ING) en de Belgische Vereniging van Banken, en in Ierland de Bank of Ireland en de All Ireland Bank. De inspecteurs waren op zoek naar documenten die kartelafspraken aantonen.

Het onderzoek is een vervolg op de actie die toenmalig Europees commissaris Karel van Miert (Mededinging) in februari van dit jaar begon. Toen vielen inspecteurs van de Commissie binnen bij banken in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Banken in onder andere Nederland werd schriftelijk om informatie gevraagd. De begin dit jaar gevonden bewijsstukken zijn voor Van Mierts opvolger, Mario Monti, aanleiding geweest het onderzoek uit te breiden.

Van de kant van de banken is het bestaan van kartelafspraken steeds ontkend. Sinds de invoering van de euro bestaan er geen wisselkoersrisico's meer voor de munten van het eurogebied, omdat de onderlinge koersen zijn gefixeerd. Volgens de Europese Commissie heeft dat echter onvoldoende geleid tot lagere provisies bij het wisselen van valuta. Wisselen van kleine bedragen is sinds de invoering van de euro in veel gevallen zelfs duurder geworden.

De banken hebben als argument voor de hoogte van de commissies aangevoerd dat zij, ondanks het verdwijnen van de wisselkoersrisico's, nog altijd kosten maken voor transport en opslag van geld. Bij het wisselen van munten van het eurogebied kunnen banken de kosten ervan niet meer terugverdienen door een verschil tussen aan- en verkoopkoers.

De Europese Commissie vreest dat de hoogte van de wisselkosten het vertrouwen van de Europese consument in de euro ondermijnt. In 2002 maakt in het eurogebied het nationale geld plaats voor eurobiljetten. Dan komt er definitief een einde aan het wisselen van bijvoorbeeld guldens in Franse francs, omdat overal met eurobiljetten moet worden betaald.

REACTIE NVB: pagina 13

    • Ben van der Velden